Eitech är företaget för dig som vill ta nästa steg i en organisation med goda möjligheter till påverkan samt fokus på installation och teknisk utveckling inom el. Inom elteknik arbetar vi över samtliga spännings- och specialistområden samt erbjuder projekt av olika storlekar och former. I våra uppdrag mobiliserar vi gärna kompetenser och resurser i hela Sverige, för att på bästa sätt utveckla medarbetaren och verksamheten samt optimera kundnyttan.  

Om Tjänsten

Produktionsplaneraren har det övergripande processansvaret samt leder, samordnar och ansvarar för övergripande planering och uppföljning av produktionen och det tekniska resultatet. I detta ingår konstruktionsledning för framtagning av teknisk dokumentation i enlighet med kontrakt i avseende ekonomi, tid, teknik, produktion, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter omfattar bl.a.:

att handlingar och ritningar upprättas och granskas i enlighet med dokumentplan.

att genomföra och följa upp tagna beslut vid möten som denna utsetts att ansvara för.

att riskanalyser genomförs och förebyggande åtgärder fastställs samt följs upp.

organisationens ändamålsenlighet följs upp vid projektets olika möten.

WBS-strukturen, produktionstidplan och resursplan upprättas, genomförs och följs upp samt uppdateras i samverkan med huvudprojektledaren.

övergripande ansvarig för hantering av F & S - rutinen med B.

anmäla ett ÄTA-arbete till huvudprojektledaren omgående efter att ha fått kännedom om ÄTA: n.

granska beställningar av ÄTA som denne ansvarat för att lämna anbud på.

anmäla till huvudprojektledaren om fakturering av ÄTA-arbeten som denne ansvarar för att genomföra.

anmäla till miljösamordnaren om överskridande av miljökrav.

samordna och leda produktionen av den tekniska dokumentationen i entreprenaden under projektering och konstruktion.

projekteringen utförs enligt principerna för miljöriktig projektering.

i samarbete med den tekniske samordnaren tidigt i projekterings- och konstruktionsskedet preliminärt anger den typ av underlag som behövs från B/SE och mellan varandra för genomförandet av de egna installationerna.

vid val av metoder, tekniska lösningar, material och produkter samt maskiner och apparater tar hänsyn till att föreslå bästa möjliga teknik ur arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetssynpunkt.

i samarbete med den tekniske samordnaren tidigt i projekterings- och konstruktionsskedet, utarbetar en trädstruktur och preliminär lista på ritningar och dokument, som ska tas fram.

att meddela tekniske samordnaren om oklarheter i de organisatoriska- och tekniska gränsytorna under projektering och konstruktion.

egenkontroll/granskning av projekterings- och konstruktionsskedets resultat.

efter klartecken från Huvudprojektet implementera ändringar pga. åtgärder för F & S, beställda ÄTA, händelser vid FAT, SAT, anmärkningar från färdigställandeinspektion, tekniska observationer och relationsnoteringar,

orsakerna till avvikelser granskas och att nödvändiga avhjälpande och korrigerande åtgärder genomförs. månadsrapportering till assisterande projektledaren.


Kompetensprofil 

Som person är du driven, noggrann, analytisk och strukturerad. Du har en god ekonomisk förståelse samt förmåga att leda och fördela arbetet på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Det är viktigt att du kan fatta korrekt avvägda beslut i dynamisk arbetsmiljö.
Du har som lägst ingenjörsutbildning inom teknik, logistik eller transport och  goda kunskaper i Office-paketet, framförallt Excel. Erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete värdesätts.  Liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och stor förståelse för produktionsverksamhet.

Vi erbjuder

Du blir del av en autonom och stabil affärsenhet med stark lokal närvaro men som samtidigt ingår i Vinci Energies globala koncern. Här levererar vi dagligen innovativa lösningar inom elteknik till våra kunder. Du blir en del av en affärsenhet som värdesätter öppenhet, samarbete och innovativa idéer. Eitechs företagskultur präglas av att vara både platt och prestigelös, vilket innebär att alla pratar med alla oavsett titlar. 

Låter det intressant? 

Varmt välkommen med din ansökan!

För ytterligare information kontakta:  Rekryterare: Lars Hamre Telefon: 070-538 08 45 E-post: lars.hamre@eitech.se  

Sista ansökningsdagen är 30 april 2020. Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.


Sitter du på mobilen? Du vet väl att du enkelt kan påbörja din ansökan från mobilen och komplettera din ansökan i ett senare skede.


 Om Eitech

Eitech är ett ansvarstagande lag av specialister inom elteknik som idag består av närmare 1 200 medarbetare, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Vi levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom branscherna bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Sedan januari 2018 är Eitech en del av VINCI Energies, en teknikkoncern som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom industri, service och ICT med närmare 70 000 anställda runtom i världen. Vi söker nu dig som vill bidra med innovativa eller beprövade tekniska lösningar för våra kunder samt samhällets utveckling. www.eitech.se/jobb


  
Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Umeå

Mariehemsvägen 6
906 54 Umeå Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Eitech?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor